(Tetryk Starszy)

AUDIO: ZA-DUMKA

Nagranie z 23 sierpnia 2013 na Szałasiskach.

Wykonanie: Śpiewarzystwo.

(Przy powtórce refrenu w miejsce "nie opuszcza" jest "nie ustaje").

Ostatnie zmiany w witrynie: 2017-01-13
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2017 •