(Tetryk Starszy)

AUDIO: UŁÓŻ SIĘ W RYMIE MOIM

Gra i śpiewa: Zbyszek Okrasiński

Ostatnie zmiany w witrynie: 2022-01-03
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2022 •