(Tetryk Starszy)

AUDIO: KIEDY GÓRY ODEJDĄ

Gra i śpiewa do własnej melodii: Zbyszek Okrasiński

Ostatnie zmiany w witrynie: 2018-10-09
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2018 •