(Tetryk Starszy)

17

17.04.2010
To już siedem dni…
„Czyż jestem stróżem brata mego?”
To już siedemdziesiąt lat…
„Gdzie jest brat twój, Abel?”
To już wieki całe brzmią słowa Księgi Rodzaju
„Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!”

A ja nie umiem powiedzieć
Nie wiem
Kto
O co pyta

Być może nasi sprzymierzeńcy
Zechcą ustalać
Cóż to jest prawda?

Panie, zmiłuj się nad nami!
Miej litość i ocal także tych
Których zaślepiła
Katastrofalna nieprzyjaźń

Ostatnie zmiany w witrynie: 2023-11-30
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2023 •