(Tetryk Starszy)

5. X X X

Jakże piękny czas
zachodzącego świata

Ciepły blask
przygasającej lampy

Płytkie sny
pośród oczekiwania

I zwątpienia

I nadzieje
Gorące

Ostatnie zmiany w witrynie: 2017-01-13
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2017 •