(Tetryk Starszy)

5. X X X

Jakże piękny czas
zachodzącego świata

Ciepły blask
przygasającej lampy

Płytkie sny
pośród oczekiwania

I zwątpienia

I nadzieje
Gorące

Ostatnie zmiany w witrynie: 2021-09-19
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2021 •